Wat is TruStone?

Veel bedrijven spannen zich in voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer. De maatschappij en de Nederlandse en Vlaamse overheid verwachten dit van hen. Bovendien is dit vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen zoals de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO).

Als een bedrijf constateert dat het bijvoorbeeld betrokken is bij kinderarbeid, of milieuverontreiniging veroorzaakt of hieraan bijdraagt, zijn er meestal mogelijkheden om hier zelf wat aan te doen. Maar vaak gaat het om complexe problemen verder in de keten in opkomende markten en ontwikkelingslanden, waar bedrijven aan gelieerd kunnen zijn via zakelijke relaties. In deze situaties schieten overheden ter plekke vaak tekort in het beschermen van rechten en kunnen (individuele) bedrijven meestal maar een deel van de oplossing van een probleem bieden. Samen met andere bedrijven en andere partijen is de kans op een oplossing groter. Hier kan het Initiatief TruStone meerwaarde bieden.

TruStone info film klik hier