Hoe werkt Trustone?

Importerende bedrijven die deelnemen aan het initiatief zullen binnen een jaar na ondertekening een zogenoemd due diligence proces moeten uitvoeren. Due diligence is een proces waarmee bedrijven risico’s identificeren en aanpakken om negatieve effecten op maatschappij en milieu als gevolg van hun handelen te voorkomen. Dit betekent concreet dat bedrijven in de natuursteensector op een systematische manier onderzoeken of zij zelf rechtstreeks, of via de keten van hun leveranciers of afnemers, in verband staan met schade die ergens in de keten wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Bedrijven die hun betrokkenheid bij schade, of het risico daarop, hebben 4 geconstateerd, moeten daartegen maatregelen nemen.

Due diligence is niet een eenmalige actie; het is - als onderdeel van de bedrijfsvoering - een continu proces. Er zullen substantiële verschillen bestaan tussen de bedrijven die zich aan dit Initiatief verbinden en de verwachtingen die ten aanzien van het due diligence proces van deze bedrijven bestaan. Het schema op pagina 5 geeft het verschil in verwachtingen weer afhankelijk van de inkoopsituatie(s) waarmee een bedrijf te maken heeft. Een bedrijf kan tegelijkertijd met verschillende inkoopsituaties te maken hebben. Op basis van de uitkomsten van het due diligence proces zullen bedrijven jaarlijks een eigen plan van aanpak op moeten stellen. Daarin vertellen zij hoe ze risico’s aanpakken en waarbij ze in ieder geval de thema’s betrekken die in het Initiatief staan. Dit plan leggen zij ter beoordeling voor aan een onafhankelijk secretariaat.

De deelnemende bedrijven staan er hierbij niet alleen voor. Het doel van het Initiatief is dat bedrijven, hun brancheorganisaties, de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties hun krachten bundelen om de problemen gezamenlijk aan te pakken. Daarnaast is er ondersteuning door een onafhankelijk secretariaat. Wanneer bedrijven due diligence uitvoeren draagt dat bij aan verbeteringen in de keten. 

Het Initiatief biedt geen garantie dat er in de toeleveringsketen nooit meer iets mis gaat. Wel, dat problemen sneller en beter worden opgelost. Belangrijk is dat bedrijven kunnen aantonen dat zij zorgvuldig een due diligence proces hebben doorlopen, in dialoog met hun stakeholders hun risico’s hebben geprioriteerd en naar vermogen geprioriteerde risico’s hebben aangepakt.

Ben je lid bij BNSA? Dan krijg je als importeur ondersteuning bij je Trustone lidmaatschap.

TruStone