Initiatief TruStone in India: Een stap naar verantwoorde natuursteenproductie

India Trustone SER

Eind oktober ondernam een afvaardiging van het initiatief TruStone een reis naar Rajasthan, India, om een constructieve dialoog aan te gaan met lokale ngo's, exporteurs en arbeiders. Deze regio staat bekend om de winning van zandsteen, een belangrijk materiaal in de natuursteenindustrie. Tijdens de reis werden trainingen gevolgd en werden productielocaties bezocht om meer inzicht te krijgen in de omstandigheden waaronder natuursteen wordt gewonnen.

De dialoog met lokale belanghebbenden richtte zich op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, met name voor de vrouwen die betrokken zijn bij het maken van cobblestones.

Zo waren de aanwezigen onder de indruk van de inventiviteit van de vrouwen bij het maken van de stenen, waarbij ze onder andere een schoenloze voet gebruikten als derde hand om zo sneller te kunnen werken en meer stenen te kunnen maken per dag.

Afspraken – Verklaring

Naar aanleiding van de gesprekken zijn er concrete afspraken gemaakt, waaronder de registratie van arbeiders, digitale betalingen, verbeterde sanitaire voorzieningen en beschutting tegen de zon op de werkplek. Deze maatregelen dragen bij aan een meer ethische en verantwoorde productie van natuursteen.

Het initiatief TruStone streeft ernaar om de risico's in de natuursteenketen te beperken en draagt bij aan een eerlijke en duurzame productie. Hoewel er uitdagingen zijn, zoals veranderende regelgeving en economische factoren, blijft TruStone zich inzetten voor verbetering want Trustone staat voor een voortdurend proces met als doel de natuursteenindustrie op een duurzame en verantwoorde manier te laten groeien.

 

Tekst gebaseerd op artikel uit Natuursteen.

Foto: SER