Groeiend Initiatief TruStone legt duurzame lat hoger

Bijna 60 procent van de bedrijven die deelnemen aan Initiatief TruStone, het Nederlands/Vlaamse IMVO-convenant voor de natuursteensector, bevindt zich op schema om de convenantsafspraken volledig na te komen. Hoewel het nog steeds een uitdaging is om risico's dieper in de keten op te sporen en aan te pakken, tonen koplopers aan dat impact mogelijk is. De convenantspartijen blijven zich inzetten voor deze aanpak en onderzoeken hoe het convenant na 2024 kan worden voortgezet.

Uit de jaarrapportage 2022-2023 blijkt onder meer dat importerende bedrijven 96 procent van de fabrieken en 82 procent van de steengroeves in beeld hebben, waarmee het einddoel van 100 procent zichtbaarheid dichterbij komt. Dit is van cruciaal belang om risico's op te sporen en aan te pakken die zich voordoen bij de winning en verwerking van natuursteen. Het aantal deelnemende bedrijven is gegroeid tot 44 tegen het einde van het verslagjaar (30 september 2023), terwijl het aantal aanbestedende diensten is gestegen naar 52.

Samenwerking voor vooruitgang

De eisen die aan natuursteenbedrijven worden gesteld, zijn afhankelijk van het aantal volledige jaren dat een bedrijf bij het convenant is aangesloten en nemen per aangesloten jaar toe. "We zijn de fase van het laaghangende fruit voorbij," zegt Pieter van der Gaag, onafhankelijk voorzitter van Initiatief TruStone. "De deelnemende bedrijven moeten op steeds hoger detailniveau stappen zetten om te voorkomen dat mensenrechten en arbeidsrechten worden geschonden. De praktijk is weerbarstig, maar toch weten veel bedrijven aan de eisen te voldoen dankzij de intense en productieve samenwerking tussen bedrijven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en overheden binnen het convenant."

Impact en Toekomst

Het verslagjaar zag voortzetting van de brede stakeholderdialoog tussen zandsteenleveranciers in Rajasthan (India), ngo Arisa, Indiase ngo's en TruStone-bedrijven. Onderwerpen waren onder meer veiligheid & gezondheid en beloning in diverse fabrieken en groeves. Ook boekte de samenwerking tussen TruStone-bedrijven, vakbond FNV, internationale vakbond BWI en leveranciers van graniet in Tamil Nadu (India) vooruitgang via enkele trainingen. Doel is om de sociale dialoog tussen management en werknemers van productielocaties te bevorderen. Een stakeholderdialoog over de productie van zwart graniet in Zimbabwe ging van start met een training van deelnemende bedrijven, en bedrijven die uit China importeren kregen training en coaching.

Het vijfde en laatste jaar van de eerste termijn van Initiatief TruStone loopt tot 1 oktober 2024. In dit laatste jaar wordt onderzocht in welke vorm het IMVO-convenant kan doorgaan. Volgens de stuurgroep van het convenant zijn de geboekte resultaten vaak niet goed aan de hand van kernprestatie-indicatoren uit te drukken. In bepaalde productieregio's is TruStone uitgegroeid tot een herkenbare speler en een betrouwbare partner, waarmee een basis van vertrouwen en commitment is gelegd die niet in percentages of drempelwaardes kan worden uitgedrukt. Het biedt echter volop mogelijkheden om in een tweede termijn de aanpak uit te bouwen en substantiële resultaten te boeken die ten goede komen aan alle betrokkenen in de natuursteenketen.

Over het Initiatief TruStone

Het Initiatief TruStone is een convenant voor de natuursteensector en loopt van eind 2019 tot eind 2024. Het convenant brengt Nederlandse en Vlaamse bedrijven, brancheverenigingen, Nederlandse en Vlaamse overheden, vakbonden en ngo's samen met als doel het bevorderen van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de sector. De partijen werken samen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De Sociaal-Economische Raad (SER) faciliteert deze multi-stakeholder samenwerking, geeft advies en beoordeelt jaarlijks de bedrijven op hun plannen van aanpak volgens de richtlijnen van de OESO en de VN voor due diligence. Het convenant voorziet in een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie.

Lees meer over Initiatief TruStone op deze pagina.